1-(2-Ethylsulfonylethyl)-2-methyl-5-nitro-imidazol D4 Globuli

(Tinidazolum)

Potenz D4 HAB 2018       Potenz ändern

Inhalt

7.25

(€ 72,50/100g) inkl. MwSt.

in den Warenkorb